Novi sistem prikupljanja i odlaganja pepela u TENT-u

Preuzimanje novog sistema za prikupljanje, transport i odlaganja pepela u Termoelektrani Nikola Tesla B, danas je svečano obeleženo u prisustvu visokih zvanica – ambasadora Vensana Dežera, šefa Delegacije Evropske Unije u Srbiji, prof. dr Petra Škundrića, ministra rudarstva i energetike i dr Olivera Dulića, ministra za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja. Vrednost čitavog projekta iznosi više od 30 miliona evra, od čega je 28 miliona evra obezbedila Evropska Unija, u vidu donacija.

ekološka modernizacija JP EPS

  • Ovom prilikom, želim da iskažem ponos zbog finalizacije ovog važnog projekta, i da zahvalim donatorima koji su prepoznali njegov značaj. Brojne su dobrobiti koje će ovaj naš region Posavine imati od izgradnje novog sistema. Po starom sistemu je za 1 kilogram pepela bilo neophodno upotrebiti 10 do 15 litara vode a sada je taj odnos 1: 1, za kilogram pepela – litar vode. To omogućava hemijsku reakciju – soldifikaciju – krupnih i sitnih čestica pepela. Na taj način dolazi do stvaranja čvrste, homogene mase na površini deponija čime se sprečava raznošenje pepela po okolini tokom vetrovitih dana. Ukupna količina vode koja se koristi za transport pepela do deponije biće smanjena na godišnjem nivou sa 20 miliona tona na 1,7 miliona tona. Taj podatak jasno govori da će i uticaj na podzemne vode biti značajno smanjen. Osim toga, radni vek deponije biće produžen, jer će sada na istoj površini moći da se odlože veće količine pepela. I na kraju, izgradnjom novog sistema, po prvi put, biće omogućena komercijalna upotreba pepela u cementnoj i građevinskoj industriji, kao i i putnoj privredi – izjavio je Petar Knežević, direktor PD TENT.

deponija-novi sistem

Projekat predstavlja veoma važan primer ekološke modernizacije JP EPS, a nova tehnologija malovodnog transporta pepela i šljake, omogućiće značajno smanjenje negativnog uticaja deponija na životnu sredinu.

  • Revitalizacija i modernizacija proizvodnih kapaciteta EPS-a i poboljšanje njihove energetske efikasnosti povećanjem snage, gde god je to moguće, u poslednjih sedam-osam godina uvek je podrazimevala i primenu najsavremenijih tehnologija u oblasti zaštite životne sredine. Poštovanje evropskih normativa u zaštiti životne sredine je naš imperativ i realizacijom niza projekata, na primer, u izgradnji elektrofiltera i modernizaciji deponija, na delu smo dokazali da to nije samo priča. EPS je već sada lider u zaštiti životne sredine u Srbiji. Do 2015. godine nameravamo da u te projekte uložimo 1,2 milijarde evra. Samo u projekte odsumporavanja u obrenovačkim elektranama uložićemo oko pola milijarde evra. O finansiranju tih projekata već vodimo konkretne pregovore. Ovaj sistem koji smo danas i zvanično preuzeli, predstavlja najbolju i najmoderniju tehnologiju koja je danas dostupna u savremenom svetu. To je potpuno u skladu sa konceptom koji sledimo već decenijama – uvek primenjujemo u tom trenutku najsavremenija tehničko-tehnološka rešenja. Tako je bilo pre 30 -40 godina, tako je i danas- izjavio je Dragomir Marković, generalni direktor JP EPS.

vensan-dezer

  • Tokom proteklih 10 godina, EU je donirala preko pola milijarde evra energetskom sektoru u Srbiji, a zaštitaživotne sredine bila je ključni element u svim projektima. Primenjujući tehnologije koještiteživotnu sredinu, Srbija može privući investicije u energetski sektor kojeće podržati ekonomski razvoj i socijalnu stabilnost. Ohrabrujemo srpske vlasti da uklone preostale rizike za investitore i da usvoje jasnu i transparentnu politiku cena u energetskom sektoru.Takve reforme, u kombinaciji sa merama socijalne politike u cilju zaštite ugroženih potrošača, otvoriće vrata ka korporatizaciji i restrukturiranju društevnihpreduzeća, odgovarajućem održavanju energetske infrastrukture, kao i ka novim investicijama.Ukidanje kontrole energetskog tržištaće omogućiti Srbiji da bude konkurentančlan EU i globalni igrač- izjavio je ambasador Vensan Dežer, šef Delegacije Evropske Unije u Srbiji.

Pored stručnjaka iz PD TENT, u realizaciji projekta učestvovali su konzorcijum koji čine Energoinvest iz Sarajeva i mađarski EWB, kao i podizvođači Goša-montaža, Termoelektro-Enel, Minel elektromontaža, Interkop…

U martu 2007. godine sa konzorcijumom je potpisan ugovor o izgradnji novog sistema. Blok 2 u TE Nikola Tesla B povezan je sa novim sistemom u oktobru 2009. godine a blok 1 sredinom ove godine. Današnjim preuzimanjem od strane PD TE Nikola Tesla, probni rad je praktično završen.

Prema Izveštaju o ispitivanju otpada br.II-8:1305/8 od 17.06.2010. dobijenog od strane GZZJZ Beograd – Laboratorije za karakterizaciju otpada, Otpadna šljaka od sagorevanja uglja – kolubarskog lignita dobila je status neopasnog otpada.

You may also like...