Povećane koncentracije zagađujućih materija u vazduhu

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine utvrdila da je u toku noći imeđu 11. i 12. oktobra u Pančevu došlo je do višečasovnog povećanja koncentracija zagađujućih materija u vazduhu. Povećanje koncentracija su zabeležile automatske merne stanice grada Pančeva na svim mernim mestima, kao i aparati Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Pančevo

Višečasovnom povećanju koncentracija zagađujućih materija u vazduhu doprinele su započete obustave procesnih postrojenja i početak remontnih aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo, manipulativne aktivnosti u preduzećima Južne industrijske zone, početak grejne sezone i aktivnost mnogobrojnih individualnih ložišta koja koriste čvrsto gorivo, kao i izrazito nepovoljni meteorološki uslovi koji su se oslikavali pojavom temperaturne inverzije i vremena bez vetra. To je za posledicu imalo nemogućnost razblaživanja prisutnih zagađujućih materija u atmosferi.

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine do sada je podnela prijave za privredne prestupe protiv svih preduzeća i odgovornih lica u Južnoj industrijskoj zoni, zbog prekoračenja graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vazduhu iznad propisanih, a na osnovu izveštaja ovlašćenih stručnih organizacija koja su obavljala merenja.

U toku obavljanja remontnih aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo, kao i u zimskom periodu kojeg karakterišu nepovoljni meteorološki uslovi, inspekcija će pojačati nadzor svih preduzeća u Južnoj industrijskoj zoni.

FOTO : www.airban.net

You may also like...