Radionica o biogeografskim regionima u Srbiji

U prostorijama, i u koordinaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije, održana je radionica o biogeografskim regionima u Srbiji.

Radionicu je organizovao mađarski konzorcijum “Balcon”, nosilac implementacije projekta „Izgradnja kapaciteta za sprovođenje pravnih tekovina Evropske Unije u oblasti zaštite prirode – uspostavljanje Natura 2000“. O mogućim rešenjima kartiranja biogeografskih regiona u Srbiji diskutovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i organizacije civilnog društva.

U uvodnom delu radionice održane su prezentacije koje su predstavljale stručni osnov za razmatranje daljih koraka u definisanju biogeografskih regiona u Srbiji. Moguće metodologije u kartiranju tri evropska biogeografska regiona u Srbiji, kontinentalnog, panonskog i alpskog, predstavio je Gábor Szilágyi, vođa projektnog tima. Primere dobre prakse, kroz iskustva u Mađarskoj, predstavili su Ildikó Varga, koja je govorila o nacionalnom sistemu klasifikacije i mapiranja staništa, i József Sulyok, koji je održao prezentaciju o njihovom geografskom informacionom sistemu (GIS) za Natura 2000 tipove staništa.

U drugom delu radionice razmatrana je struktura Priručnika za interpretaciju tipova staništa sa Aneksa I Evropske Direktive o staništima, kao jednog od kriterijuma za identifikaciju Natura 2000 područja u Srbiji.

Na osnovu tematskih diskusija i dogovorenih smernica, učesnici sastanka će Ministarstvu proslediti preporuke za definisanje biogeografskih regiona u Srbiji, koji predstavljaju osnovu za dalje ustanovljavanje područja za evropsku mrežu Natura 2000.

Istoga dana, u galerijskom prostoru Zavoda, konzorcijum „Balcon“ je za predstavnike relevantnih institucija i organizacija za implemetaciju projekta organizovao susret u cilju upoznavanja i osnaživanja timskog rada, uz degustaciju lokalnih mađarskih proizvoda.

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

You may also like...