Remonti u HE ’’Đerdap 1 i 2’’

[singlepic id=75 w=550 h=150 float=center]

[singlepic id=66 w=186 h=140 float=left]Za Hidroelektranu ’’Đerdap 2’’ ovo je bila uspešna godina, jer je ostvarena dobra prekoplanska proizvodnja, a obavljeni su i kapitalni remonti tri agregata (A1, A2 i A7). U toku je uspešan remont agregata broj 8. Đerdap 2 se sastoji iz osnovne elektrane koja ima 8 agregata i dodatna 2, a u funckiji su 9 agregata. Inače u ovoj hidroelektrani sukcesivno u remont ulaze svi agregati tokom svoje eksploatacije, a remont na agregatu broj 8 će trajati tridesetak dana, i za to vreme će se vršiti pregled i ispitivanje svih nihovih sistema.

[singlepic id=71 w=200 h=150 float=right]

  • Na njemu se pored standardnih radova održavanja i sanacije dotrajalih delova hidromehaničke, turbinske i generatorske opreme realizuje i sanacija uočene naprsline na prelaznom radijusu prirubnice turbinskog vratila objašnjava Milan Stepanović, rukovodilac Centra za zaštitu radne i životne sredine. Ovaj značajan posao radnici izvode po tehnologiji i u saradnji sa stručnjacima Instituta za ispitivanje materijala iz Beograda, koji su dodaje on, posle odgovarajućih snimanja i ispitivanja, konstatovali da se napuklina može uspešno sanirati.

Svi planirani radovi na A-8 teku po planu i realno je očekivati da će ova mašina, snage 27 MW, sredinom decembra biti puštena u rad. HE ’’Đerdap 2’’ će tako, sa svih 10 agregata spremnih za proizvodnju, dočekati kraj godine.

[singlepic id=76 w=550 h=152 float=center]

U toku je revitalizacija i HE ’’Đerdap 1’’, koja je počela 1. septembra ove godine i trajaće do 2015. Proces revitalizacije agregata rade sopstvenim snagama, demontažu i montažu radiće radnici sa Đerdapa. U toku je remont agregata 1, koji ide paralelno sa revitalizacijom agregata 6. Međutim dugi vek eksploatacije, zahteva ozbiljniji zadatak nad agregatima.

[singlepic id=73 w=150 h=150 float=right]


  • Nakon obavljene revitalizacije, agregati će biti u eksploataciji narednih 30 godina, i obezbediće zemlji sigurno snabdevanje električne energije oko 5 milijardi kWh, kaže Srbo Petrović, direktor Direkcije za korporativnu podršku. Sa revitalizacijom se pojačava instalisana snaga mašina ali će se obezbediti mogućnost da se proizvodnja električne energije poveća za 10 odsto ističe on.

Reč je o novom tipu lopatica, novim materijalima, tehnologiji i elektronici koja napreduje preko noći.

Za zbrinjavanje kako opasnog tako i neopasnog otpada na HE ’’Đerdap 1’’, izgrađen je poseban magacinski prostor, koji je ograđen i gde se on adekvatno čuva. U toku je uništavanje piralenskih transformatora, koji će biti izvezeni u Rumuniju, gde će se uništiti.

[singlepic id=69 w=150 h=113 float=right]

  • Na HE ’’Đerdap 2’’, razvrstavanje otpada obavlja se na samom mestu nastanka, imamo specijalne kontejnere za razvrstavanje otpada. Tu se odvaja PET ambalaža, papir, otpadno ulje, metal kao i otpad koji nastaje na samom Dunavu kaže Igor Miljković, inženjer zaštite i životne sredine. On se kompletno skladišti u centralnom magacinu, u okviru koga postoji i magacin lako zapaljivih materija, a kako on ističe sav otpad koji se prikupi predaje se dalje na tretman ovlašćenim ustanovama za zbrinjavanje takvih vrsta otpada.

    [singlepic id=70 w=320 h=240 float=center]

U okviru hidroelektrane Đerdap 2 postoji Centar za zaštitu radne i životne sredine i njegov delokrug su bezbednost i zdravlje na radu, zaštita životne sredine i zaštita od požara.

  • U postupku smo izrade akta o proceni rizika na svim radnim mestima i radnim okolinama HE ’’Đerdap’’, a može se reći ističe Stepanović, da su najznačajniji aspekti bezbednosti i zdravlja na radu, povećan nivo buke.

[singlepic id=68 w=130 h=174 float=right]Otpadna ulja su prisutna pre svega zbog sistema za podmazivanje i regulaciju agregata, gde su u upotrebi velike količine ulja i hidromehaničke opreme, tako da je stalno prisutna opasnost od nekontrolisanog izlivanja ulja i potencijalnog zagađenja radne i životne sredine. Nadležni u HE ’’Đerdap 2’’ kontrolišu sve to tako što u drenažnim kanalima, koji sakupljaju procurna ulja iz sistema, postavljaju posebne uređaje za njihovo sakupljanje i na taj način sprečavaju da ulje dospe u crpne bazene, i dalje u vodotok.

[singlepic id=72 w=130 h=184 float=right]

 

  • Na ovoj hidroelektrani postoji i dodatni nivo zaštite, u vidu zaštitnog kordona koji je postavljen nizvodno od dostavne hidroelektrane, tako da procurna ulja koja dospeju u vodotok, bivaju zadržana zaštitnim kordonom, a odatle ga prema rečima Stepanovića, apsorventima prikupljamo ili specijalnim sredstvima razlažemo sa površine vode.

Međutim i pored mera predostrožnosti dešava se da sa uzvodne strane HE ’’Đerdap 1 i 2’’, dospe veća količina ulja na površini vodotokova, koja je najverovatnije ispuštena iz brodova koji se kreću ovim delom Dunava.

[singlepic id=74 w=550 h=94 float=center]


You may also like...