Studija mapiranja plavnih zona u Srbiji

Predstavljen projekat „Studija mapiranja plavnih zona u Srbiji“

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović i ambasador Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Nj.E. Vinsent Dežer govorili su, dana 6. februara 2012. godine na konferenciji povodom predstavljanja projekta Evropske unije i Republičke direkcije za vode „Studija mapiranja plavnih zona u Srbiji“.

Tom prilikom ministar Petrović je izjavio: „Očekujem da ćemo sa završetkom ovog projekta, u naredne tri godine, imati potpuno jasnu kartografiju svih rizičnih područja što će biti temelj za sve urbanističke planove za izradu prostornog plana. Projekat obuhvata plavne zone na levoj i desnoj obali Dunava između beogradske opštine Zemun i uzvodno od Hidroelektarne Đerdap kao i plavne zone velikih reka u slivu Morave. U planu je da cela zemlja bude obuhvaćena projektom.“

„U proteklom periodu napravljeni su veliki pomaci u odbrani od poplava. U toku je realizacija projekta vrednog 40 miliona evra koji bi trebalo da bude završen naredne godine kada će 1,3 miliona stanovnika u Srbiji biti bezbedniji od poplava nego sada“, rekao je ministar Petrović i podsetio na planove Vlade Srbije u oblasti navodnjavnja, čišćenje postojećih i izgradnju novih kanala kao i da je 2010. godine donet Zakon o vodama u skladu sa direktivama EU.

Ambasador Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Nj.E. Vinsent Dežer je rekao: „Poplave izazivaju velike ekonomske i socijalne štete, dovode i do ljudskih tragedija pa „Studija mapiranja plavnih zona u Srbiji“ ne predstavlja samo prevenciju već i konkretne korake koje treba preduzeti kada se ta elementarna nepogoda dogodi“.

Važnost ostvarivanja ovog projekta u cilju rešavanja problema pokazuje i procena direktora Republičke direkcije za vode Aleksandara Prodanovića da je u Srbiji izgrađeno 3500 kilometara nasipa i da „postojeće stanje u pogledu zaštite nije zadovoljavajuće jer i dalje postoje veliki rizici od poplava“.

Cilj dvogodišnjeg projekta je unapređenje nacionalnog ekonomskog razvoja kroz smanjenje šteta od poplava pripremom mapa opasnosti i rizika od poplava. Studija mapiranja plavnih zona u Srbiji, finansirana je od strane Evropske unije a projekat je vredan dva milona evra.

You may also like...