Suzbijanje larvi komaraca

Poziv gradovima i opštinama za dodelu biološkog preparata za suzbijanje larvi komaraca

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja dodeliće gradovima i opštinama visokoselektivni biološki preparat za suzbijanje larvi komaraca „Kstop“, domaće proizvodnje.komarac

Obezbeđeno je 317.500 litara preparata. Dodelom bioloških sredstava neškodljivih za čoveka, druge organizme i životnu sredinu smanjuje se zagađenje životne sredine.

Gradovi i opštine moraju imati formiran sekretarijat ili službu nadležnu za poslove zaštite životne sredine, kako bi preuzeli preparat. Ministarstvo će kontrolisati izvođenje akcije suzbijanja komaraca.

Formular za prijave i uslove možete preuzeti na sajtu Ministarstva www.ekoplan.gov.rs

You may also like...