Tagged: vlada Republilke Srbije

Selo Milakovići

Selo Milakovići prostorno kulturno-istorijska celina

Na području Predela izuzetnih odlika „Ozren – Jadovnik“ nalazi se selo Milakovići koje je Odlukom Vlade Republike Srbije važećom od 25.12.2015. godine utvrđeno za prostorno kulturno-istorijsku celinu, a po osnovu Zakona o kulturnim dobrima....