Zajedno ka održivom razvoju

[singlepic id=332 w=500 h=190 float=center]

Uvodno predavanje na dvodnevnom seminaru ’’Zajedno ka održivom razvoju’’u Banji Koviljači, održao je potpredsednik Vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić, a namenjen je urednicima naših medija. Skup je okupio glavne i odgovorne urednike nacionalnih i lokalnih elektronskih, štampanih medija, u pokušaju da ih motivišu da na sistematičniji način uvrste teme vezane za održivi razvoj u svoje programe. Prvog dana održana su dva predavanja tokom kojih su se učesnici upoznali sa pojmom održivi razvoj, tendencijama u svetu i stanjem u Srbiji, a novinari su mogli da se aktivno uključe kroz diskusiju.

[singlepic id=343 w=500 h=195 float=center]

  • Ova tema je važna za budućnost naše zemlje, a zasniva se na tri stuba razvoja – prema rečima potpredsednika Vlade [singlepic id=322 w=180 h=135 float=right]Srbije za evropske integracije Božidara Đelića, to su ekološki koji podrazumeva da razvijamo ekonomiju, a ne ugrožavamo životnu sredinu. Socijalni – koji iziskuje da ne dozvolimo velika socijalna raslojavanja među našim građanima i ekonomski čije ostvarivanje se zasniva na znanju, tim pre što mi nemamo mnogo prirodnih resursa poput nafte, gasa ili metala.

Kada je reč o klimatskim promenama za poslednjih 20 godina mi već sada imamo 8 najtoplijih godina koje su se ikada desile, i ozbiljne probleme da naše sorte rode, a sa druge strane svake godine imamo erozije, poplave i sušu. Održivi razvoj to je briga o klimatskim promenama, energetskoj efikasnosti, mobilnosti i konkurentnosti, ali ne samo to inkluzivni rast, zaposlenost, znanje i smanjenje siromaštva su takođe imperativ.

[singlepic id=323 w=320 h=240 float=center]

Govoreći o energetskoj efikasnosti kao jednom od pravaca delovanja u našoj nacionalnoj strategiji održivog razvoja Đelić je naveo kao primer izgradnju postrojenja za biomasu i korišćenje štedljivih sijalica u svakodnevnoj upotrebi.

 

  • Među najgorima smo u Evropi kada je reč o energetskoj efikasnosti– objašnjava Đelić, može se reći da jeupotreba energije iz obnovljivih izvora slabo iskorišćena, nemamo skoro ništa osim hidrokapaciteta koje je bivša Jugoslavija eksploatisala, a u poslednjih 30 godina ništa novo nismo stvorili. Ovde na Drini ima dodatnih projekata , u Zvorniku je potpisan ugovor sa Nemcima vredan 70 miliona evra, kako bi se što više proizvodila energija sa novom tehnologijom, a slično će se uraditi i na Đerdapu kada se krene  u zajednički projekat sa Rusijom.

[singlepic id=337 w=500 h=190 float=center]

U oblasti ekonomije znanja ukazao je na istraživačku stanicu ’’Petnica’’ kod Valjeva, u koju će biti uloženo 6 miliona evra.

 

  • Nizom mera biće podstican povratak naših naučnika iz rasejanja, poput profesora Miodraga Stojkovića, koji će dobiti podršku od 9 miliona evra za Centar za matične ćelije u Kragujevcu, i drugih koji mogu biti baza budućnosti Srbije – rekao je Đelić. Ekonomska kriza je razlog više da afirmišemo održivi razvoj u našoj zemlji, jer ne smemo da dozvolimo da dođe do velike razlike između bogatih i siromašinih kao ni da postanemo samo zemlja jeftine radne snage, već da upotrebimo znanje – istakao je on.

[singlepic id=327 w=320 h=240 float=center]

Vlada Srbije je nacionalnu strategiju održivog razvoja donela 9. maja 2008. godine, a Đelić je naveo da ne možemo dozvoliti da se obustavi napredak u očuvanju životne sredine jer na mnogim mestima u Srbiji imamo probleme zbog manjka pažnje u toj oblasti.

Učesnicima su predočena međunarodna iskustva u oblasti održivog razvoja, a o tome je govorio Robert Baks, menadžer projekta i savetnik u oblasti održivog razvoja. Klimatske promene su jako važne kada se govori o održivom razvoju. Zagađenje ne poznaje granica i bitno je da se zemlje ujedine i suprotstave nepravilnom tretiranju otpada

[singlepic id=342 w=180 h=135 float=right]

  • Kod većine proizvoda u njihovu cenu nije uračunat dodatni novac koji je potreban za odlaganje otpada, tačnije ekološku proizvodnju- istakao je Baks. Uglavnom preduzeća pokušavaju da proizvode uz najniže moguće troškove kako bi ostvarili što veći profit.

Okrugli sto bio je posvećen Analizi stanja na medijskoj sceni Srbije u oblasti održivog razvoja, a uvodno izlaganje imao je Vojislav Stevanović, zamenik glavnog i odgovornog urednika Ekonomist Magazina. Učesnici skupa su diskutovali o tome koliko su teme vezane za održivi razvoj prisutne na srpskoj medijskoj sceni. Analizirajući dnevne novine, nedeljnike i najposećenije web portale, čitajući tekstove vezane za cenu struje i tretiranje opasnog otpada, došlo se do zaključka da se o ovim temama pisalo, ali veoma šturo.

[singlepic id=339 w=320 h=240 float=center]

  • Kada je reč o poskupljenju struje uvek se govorilo da je ova mera potrebna zbog investicija u EPS- u i tu se priča [singlepic id=346 w=180 h=135 float=right]završavala – prema rečima Stevanovića, ali nije bilo daljih analiza zašto su neophodna poskupljenja i investicije?. Ne razmišlja se šire o temi i ne dovodi se cena struje u vezi sa dugoročnom održivošću sistema. Cena struje je više tretirana kao socijalna, a ne kao ekonomska kategorija, i tu dolazimo do problema da naši političari vrlo često manipulišu ovom temom kada je potrebno da se smanji socijalno nezadovoljstvo.

Energetska efikasnost u Srbiji jedna je od najnižih u Evropi, jer je potrošnja energije veoma neracionalna. Uz izuzetno nisku energetsku efikasnost u svim sektorima potrošnje, karakteristično je i veliko korišćenje električne energije za grejanje, zaključak je sa ovog skupa.

[singlepic id=325 w=500 h=217 float=center]

Dvodnevni seminar koji je održan u turističkom kompleksu ’’Sunčana reka’’, organizovao je Kabinet za evropske integracije potpredsednika Vlade Božidara Đelića, a okupio je oko 40 glavnih i odgovornih urednika domaćih medija. Učesnici su mogli da vide i izložbu fotografija ’’Naš izbor’’.

[singlepic id=331 w=500 h=156 float=center]

Održavanje seminara su pomogli Nezavisno udruženje novinara Srbije, Fondacija Rokfeler, Švedska agencija za međunarodnu saradnju SIDA i Balkanski fond za lokalnu inicijativu.

[nextgen_cooliris id=30]

You may also like...