Evropske politike zaštite životne sredine na lokalu

Evropske politike zaštite životne sredine na lokalu

Nepušački edukativni centar – RP objavio je uz podršku Fonda za otvoreno društvo iz Beograda publikaciju „Evropske politike zaštite životne sredine na lokalu“.


Publikacija donosi stavove i mišljenja građana, zaključke i preporuke sa debata, kao i rezultate istraživanja o aktuelnom stanju životne sredine koje je Nepušački edukativni centar – RP sproveo u Kragujevcu, Batočini, Lapovu, Kniću, Rekovcu, Topoli i Rači.

Publikacija je objavljena u okviru istoimenog projekta koji je trajao sedam meseci.

Cilj projekta bio je da građanima i donosiocima odluka na lokalnom nivou ukaže zašto je važno usklađivanje, donošenje i primena evropskih standarda, normi i zakona u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja na nacionalnom i lokalnom nivou.

Više informacija o publikaciji i projektu može Vam pružiti Milisav Pajević, koordinator projekta i predsednik Upravnog odbora Nepušačkog edukativnog centra – RP.

Kontakt e-mail adrese su:

ekonecglasilo@gmail.com i necrpkg@yahoo.com

Pogledajte publikaciju:

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml backgroundcolor=cccccc showflipbtn=true autoflip=true autofliptime=6000 pagenumber=3 documentid=110124150612-f98acca0a51f4ce8be5539730d3588a5 docname=publikacija_evropske_politike_zzs_nl username=EKO-trafika loadinginfotext=Evropske%20politike%20za%C5%A1tite%20%C5%BEivotne%20sredine%20na%20lokalu showhtmllink=true tag=sumadija width=420 height=272 unit=px]

You may also like...