Imam plan za svoj grad

U okviru projekta ’’Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou’’, udruženje Romsko srpskog prijateljstva ’’Stablo’’, organizovalo je kampanju u Kragujevcu. Na jezeru Bubanj održana je javna manifestacija ’’Imam plan za svoj grad’’.

Brošura "imam plan za svoj grad"

U okviru regionalnog projekta ’’Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou’’, Udruženje Romsko srpskog prijatelljstva ’’Stablo’’, na jezeru Bubanj održalo je javnu manifestaciju pod nazivom ’’’Imam plan za svoj grad’’. Reč je o performansu ’’Dobro drvo’’, a ovo je samo jedna od akcija koje će imati za cilj čišćenje jezera Bubanj.

Performans "Dobro drvo"Članovi udruženja "Stablo"

  • Ovo je jedna od prvih akcija u

    Gordana Petrović, programski koordinator

    Kragujevcu, a nameravamo da od septembra organizujemo još dve ali – kako kaže Gordana Petrović, programski koordinator, na drugim lokacijama kao na primer u Velikom Parku.

     

     

Mladi iz Udruženja ’’Stablo’’ i Politehničke škole u Kragujevcu održali su predstavu ’’Dobro drvo’’, kao i mini koncert, a sve u cilju zaštite životne sredine i razvijanja javne svesti o upravljanju otpadom u lokalnim zajednicama. Projekat se osim u Kragujevcu realizuje u još 8 gradova u Srbiji, u okviru Sektora II programa podrške organizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine u Jugoistočnoj Evropi. U Srbiji ovaj projekat sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu, a program finansira Švedska organizacija za međunarodni razvoj i saradnju.

You may also like...