Izdrži i održi!- Održive navike za održivi razvoj

U okviru projekta ”Održive navike za održivi razvoj”, od 18.do 24.aprila održava se akcija „Izdrži i održi“. Svi koji budu učestvovali promeniće ili dodati bar jednu naviku u svom svakodnevnom životu. Na primer: neće kupiti ništa novo, trošiće manje vode prilikom tuširanja, zatvoriće vodu dok peru zube, gasiće svetlo za sobom, neće koristiti automobil, konzumiraće samo lokalnu hranu (sa pijace) i slično. Da, čak i ovako male, možda naizgled nebitne navike mogu doprineti održivom razvoju i zaštiti životne sredine.

Nakon akcije, odaberite bar jednu održivu naviku koja može postati sastavni deo vašeg života.

 

Ako prihvatate izazov i želite da pokušate da „izdržite“ održive navike, prijavite se na http://odrzivirazvoj.wordpress.com/prijava/ do 15. aprila. A možete da pratite projekat i preko Facebook-a (http://www.facebook.com/odrzivenavike )

Prosečan građanin Srbije troši 40 odsto više energije od prosečnog Evropljanina, a do 2050. godine će nam biti potrebne dve planete ako nastavimo da trošimo prirodne resurse kao do sada. Svi ostavljaju ekološki otisak za sobom, a da toga često nisu ni svesni ili ne znaju kako samostalno da utiču na to.

U Srbiji se povremeno priča o ekologiji i održivom razvoju, ali uglavnom su to priče o tome šta država ili (velike) firme treba da rade. Posle takvih priča obično ostaje samo „mrtvo slovo na papiru“- u vidu nekog zakona koji niko ne primenjuje, a često čak ni to.

Da li svi mi treba da čekamo da država i kompanije pomognu našoj planeti?

  • Da li je moguće da ne možemo ili nećemo ništa da uradimo pojedinačno?
  • Ili smo samo nedovoljno upućeni?
  • Lenji?

Ako je vaš odgovor bar na jedno pitanje „ne“, nastavite sa čitanjem. Ako to nije slučaj, posetite  http://odrzivirazvoj.wordpress.com/ , pa ponovo odgovorite na pitanja…tada ćete bez problema moći da nastavite sa čitanjem.

Dve devojke koje su postavile sebi ova i slična pitanja, pokušale su na njih i da odgovore. Rezultat je projekat „Održive navike za održivi razvoj“, a rezultat vaših odgovora može biti učestvovanje u projektu. Vođene time da pojedinac može da učini nešto (ipak ima skoro 7 milijardi pojedinaca), kao i da lično praktično iskustvo najbolje obezbeđuje trajnu i svesnu promenu, osmislile su ovaj projekat.

Tokom ove nedelje:

  • Naučićete šta su održivi razvoj, ekološki otisak i održive navike
  • Izabraćete bar jednu održivu naviku koju ćete primenjivati u toku održive nedelje (18-24. aprila 2011.)
  • Izveštavaćete o svom ekološkom učinku putem onlajn ekodnevnika
  • Podelićete svoja iskustva sa drugima i čitati utiske ostalih učesnika
  • Pronaći ćete bar jednu naviku koju ćete moći da primenjujete i nakon ove nedelje

Akcija je deo projekta “Održive navike za održivi razvoj” koji sprovode Ana Pantelić i Aleksandra Sokolović u okviru treninga Nacionalnog demokratskog instituta pod nazivom “Mladi lideri Srbije”, a uz podršku Centra za ekološku politiku i održivi razvoj pri Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Projekat možeš pratiti i preko Facebook-a, a rok za prijavljivanje je 15. april 2011.

You may also like...