Oduzete jedinke zaštićenih vrsta majmuna i krokodila

Prilikom carinske kontrole na graničnom prelazu Preševo u prikolici Stojmenović Nenada iz Trgovišta pronađene su dve jedinke zaštićenih vrsta životinja sa CITES liste, bez dozvole za izvoz koju izdaje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja.

Kajman u kući vlasnikahttp://staklenozvono.rs/wp-admin/post-new.php#majmun-macaca

U prikolici se nalazila jedinka macaca sp. majmuna, ženka stara sedam godina,  za koju je vlasnik posedovao isteklu reeksportnu cites dozvolu  i  jedinka krokodila caiman sp, mužjak star šest godina,  za koga vlasnik nije posedovao dokumentaciju. Rešenjem graničnog veterinarskog inspektora zabranjen je izvoz životinja, dok je carinska služba životinje zadržala do dolaska Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine.

Životinje su privremeno oduzete do odluke nadležnog suda.

Jedinka krokodila transportovana je u prihvatilište za divlje životinje na  Paliću. Jedinka macaca majmuna privremeno je oduzeta i data na čuvanje vlasniku Stojmenović Nenadu, do odluke nadležnih institucija i uz zabranu raspolaganja privremeno oduzetom životinjom.

You may also like...