Podaci o zaštićenim područjima na geoportalu

Geo SrbijaProstorni podaci o zaštićenim područjima objavljeni na geoportalu ažurirani su najnovijim digitalnim prostornim podacima Zavoda za zaštitu prirode Srbije.
Digitalni prostorni podaci koje je Zavod nedavno dostavio, odnose se na zaštićena područja Srbije, i izražavaju sve promene koje su izvršene u prethodnom periodu u odnosu na ranije prostorne podatke. Ovim podacima obuhvaćena su nova zaštićena područja, kao i ona zaštićena područja za koje su izvršene revizije studija zaštite. Proširenje geografskog informacionog sistema kao sastavnog dela jedinstvenog digitalnog informacionog sistema Zavoda, kao i geoportala koji sadrži geografske digitalne podatke o zaštićenim područjima Srbije za period od protekle dve godine, realizovano je i zahvaljujući povećanju procenta zaštićene teritorije Srbije na 6,38 odsto, kao i izvršenim revizijama studija zaštite jednog broja zaštićenih područja.
Unapređenje geoprostornih podataka zaštićenih područja Srbije na geoportalu izraženo je i kroz preciznije podatke o granicama zaštićenih područja, zahvaljujući saradnji Republičkog geodetskog zavoda i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

foto: Dragoljub Zamurović

Stari Vlah – jugozapad Srbije /serpentine /autor Dragoljub Zamurović/

U okviru studija zaštite Zavoda koje predstavljaju stručno-dokumentacionu osnovu pokretanja postupka zaštite, uvršteni su podaci o katastarskim opštinama, podaci koji se odnose na granice, zone režima zaštite, kao i drugi prostorni podaci o prirodnim dobrima. Zaštićena područja upisuju se u Registar zaštićenih područja koji predstavlja elektronsku bazu podataka o zaštićenim područjima, područjima pod prethodnom zaštitom, zaštićenim vrstama i pokretnim zaštićenim prirodnim dokumentima, i vodi se kao Centralni i Pokrajinski. Obezbeđivanjem prostornih podataka o zaštićenoj prirodnoj baštini Srbije, doprinosi se uspostavljanju i izgradnji NIGP-a, ali takođe i unapređenju sistema zaštite prirode u Srbiji.

Geo Srbija

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

You may also like...