Tagged: Balkanski fond za lokalne inicijative BCIF

(BCIF) je domaća fondacija čiji je cilj podsticanje aktivnog uključivanja građana i građanki u društvene procese u Srbiji.