Tagged: Nis

Ovlašćene institucije za ispitivanje nejonizujućih zračenja

Rešenja kojima su ovlašćena pravna lica za poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini, kao i za poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, dodeljena su u Ministarstvu životne...

U Srbiji počelo obeležavanje dana energetske efikasnosti

Uoči obeležavanja Svetskog dana energetske efikasnosti, 5. marta, mnoge opštine u Srbiji dobile su u svom kalendaru “lokalne dane energetske efikasnosti”, koje sa svojim sugrađanima, već nekoliko godina zaredom, svečano obeležavaju.

Unapređenje upotrebe solarne energije u Republici Srbiji

Na javni poziv, koji je u junu 2009. godine Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije uputila svim državnim institucijama, zainteresovanim za sticanje zvanja “saradnika na projektu” u kategorijama fotonaponskog i termosolarnog sistema, prijavilo se...

Forum partnera u primeni Akcionog plana

Druga konferencija Foruma partnera u primeni Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja održana je danas u Kragujevcu. U radu foruma učestvovalo je oko 200 predstavnika svih nadležnih institucija, lokalnih samouprava u Republici...

Zeleni pojas pored pruge Niš – Sofija

U akciji uređenja prostora pored pruge na Paliluli u ulici „Dušana Popovića“, u saradnji sa JKP „Gorica“ i nevladinim sektorom biće posađeno 130 novih sadnica. Gradska opština Palilula (www.palilula.eu) osmislila je projekat rašćišćavanje terena...

SVETLOSTI OBLAČINE 2009

Obeležena svetska kampanja borbe protiv klimatskih promena–Global Day of Climate Action 2009. Na Oblačinskom jezeru u Merošini, kraj Niša, krajem oktobra meseca održana je slikarsko-ekološka naseobina pod nazivom «SVETLOSTI OBLAČINE». Pod pokroviteljstvom Opštine Merošina...