Tagged: rudarstva i prostornog planiranja

Povećana koncentracija benzena u Pančevu

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine utvrdila je da je danas u toku jutarnjih časova došlo do skoka jednočasovne koncentracije benzena na mernom mestu Vojilovica u Pančevu.

Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine Pančevo obavestio je Republičku inspekciju da je Rafinerija nafte Pančevo prekinula utovar motornih benzina na autopunilištu, koji je bio započet. Inspekcija je obišla autopunilište i utvrdila da su tačni navodi Sekretarijata.

OČISTIMO SRBIJU U KRAGUJEVCU

Otklanjanjem divlje deponije u Gajevoj ulici, u Kragujevcu je počela akcija ‘’Očistimo Srbiju’’. Prostori na kojima se sada nalaze divlje deponije, biće pretvorene u zelene površine ili dečja igrališta. Ministarstvo životne sredine iI prostornog...

Kragujevačke akcije na Svetski dan

Simboličnim potpisivanjem pisma o namerama za početak izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana grada Kragujevca kao i brojnim manifestacijama obeležen je Svetski dan zaštite životne sredine. U okviru akcije ’’Očistimo Srbiju’’, Kragujevcu je odobreno pet...