Tagged: voda

Ekološke radionice za decu predškolskog uzrasta

Nakon uspešno realizovanog prvog dela projekta ”Obnavljanje i očuvanje biodiverziteta putem vršnjačke edukacije u gradu Kragujevcu”, 10 radionica u okviru Centra za ekološko obrazovanje prošlo je oko 300 učenika osnovnih škola. Deca školskog i...

Biodiverzitet kragujevačkog jezera Šumarice

Kragujevačko ekološko istraživačko društvo ”Mladen Karaman” započelo je istraživanje raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta kragujevačkog jezera u Šumaricama. Ovaj projekat koji finansira Lokalni fond za zaštitu životne sredine, bio bi prva faza u realizaciji...