Unapređenje sistema upravljanja opasnim otpadom

U okviru projekta “Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji-IHWMS SR 13 IB EN“ u Privrednoj komori Srbije, održana je završna, treća radionica “Izrada Integrisanog plana upravljanja opasnim otpadom”

Unapređenje sistema upravljanja opasnim otpadom
Upravljanje i rešavanje problema zbrinjavanja opasnog otpada od izuzetnog je značaja za  Republiku Srbiju. Ključni koraci ka unapređenju sistema upravljanja opasnim otpadom uključuju jačanje postojećih i razvoj novih mera za uspostavljanje integralnog sistema.

Završetkom projekta dobijen je jedan jako koristan planski dokument koji će u narednom periodu biti sastavni deo Nacionalnog plana upravljanja otpadom, i  biti usvojen od strane Vlade Republike Srbije.  Usvajanjem ovog dokumenta ispunjava se jedan od osnovnih ciljeva koji je zadala Evropska komisija u postipku približavanja EU. Jedan od uslova za dalji napredak Republike Srbije prema  EU jeste i usvajanje novih planskih dokumenata, a prema Okvirnoj direktivi o otpadu koja je krovna direktiva za izradu Nacionalnog plana za upravljanje otpadom.

Ovi dokumenti biće iskorišćena i za izradu nove Strategije o upravljanju otpadom koja treba da bude završena do kraja 2018. godine.

Izvor: Privredna komora Srbije

You may also like...