Iskopan 61 arterski bunar u 22 sela Šumadije

gradnja arterskih bunara

Od 2008. godine realizuje se program „Rešavanje vodosnabdevanja na selu“ kopanjem artrskih bunara. Za ove namene Grad je do sada uložio oko 76 miliona dinara, i od 2008. godine do danas iskopan je 61 arterski bunar u 22 sela.

Radi se o zajedničkoj investiciji Grada Kragujevca i domaćinstava sa sela zainteresovanih da se na ovaj način snabdeju vodom za piće. Grad Kragujevac, preko Agrarnog budžeta, finansira istražne radove i izradu eksploatacione bušotine (kopanje arterskog bunara), projektnu dokumentaciju (idejni projekat bunara i projekat vodovodnih trasa), primarnu mrežu (od bunara do rezervoara), rezervoare za vodu i pumpu, a korisnici zajednički finansiraju razvod mreže od rezervoara do svojih domaćinstava, vodomere i priključak za struju.

Snežana Živanović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu

Snežana Živanović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu

  • Iskopani su bunari u sledećim selima: Desimirovac -6, Lužnice -4, Drača -4, Cerovac -4, Resnik -4, Poskurice -3, Gornje Grbice -3, Donje Grbice -3, Čumić -2, Pajazitovo -3, Kutlovo -2, Gornje Jarušice -3, Gornja Sabanta -2, Veliki Šenj -2, Ramaća -3, Kamenica -1, Adžine Livade -2, Velike Pčelice -1, Mala Vrbica -2, Novi Milanovac -3, Drenovac -1, Šljivovac -3navodi Snežana Živanović, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu.

Za istražne radove i kopanje arterskih bunara iz Agrarnog budžeta izdvojeno je 44.087.379,77 dinara. Dubina bunara je varirala od sela do sela, u zavisnosti da li se radi o stenskim masama ili neogenim sedimentima, i kretala se od 39 m (Poskurice) do 143 m (Čumić). Kapacitet iskopanih bunara je različit: od 12 domaćinstava (Drenovac) do 102 domaćinstva (Novi Milanovac), a pojedinačna cena bunara od 228.587,oo dinara (Poskurice) do 901.305,oo dinara (Čumić).

voda iz arterskih bunara

  • Urađena je projektna dokumentacija za 51 arterski bunar kako kaže Snežana Živanović radi se o idejnimprojektimabunara i projektimavodovodnih trasa i za te namene izdvojeno je 10.510.100,oo dinara. Urađeni su projekti za arterske bunare:Desimirovac -5, Lužnice -4, Drača -4 + 1, Cerovac -3, Resnik -4, Poskurice -3, Gornje Grbice -3, Donje Grbice -3, Čumić -1, Pajazitovo -3, Kutlovo -2, Gornje Jarušice -3, Ramaća -3, Kamenica -1, Adžine Livade -2, Novi Milanovac -3 i Šljivovac -3ističe ona.

Isporučeni su rezervoari za 30 seoskih vodovoda i ugrađeno isto toliko pumpi. Za rezervoare je iz budžeta izdvojeno 6.745.564,40 dinara, a za pumpe 4.956.513,3o dinara. Za tih 30 seoskih vodovoda urađena je i primarna mreža i plaćeno 6.743.701,18 dinara.

  • Ukupno je za ove tri godine formirano 31 seoski vodovod na koje je priključeno oko 1600 domaćinstavai to prema rečima Snežane Živanović u Drači -4, Adžinim Livadama -2, Lužnicama -4, Desimirovcu -5, Poskuricama -2, Cerovcu -3, Resniku -3, Novom Milanovcu -2, Gornjim Grbicama -3, Šljivovcu -1, Kutlovu -2… Iako je Grad stvorio uslove da profunkcioniše 51 seoski vodovod brzina radova zavisi od organizovanosti korisnika vode i sakupljanja sopstvenog učešća– dodaje ona.

Grad je finansirao i troškove nadzora, ispitivanja kvaliteta vode, tehničku kontrolu projekata za šta je izdvojeno 1.189.373,07 dinara, a ugrađivane su pumpe u već postojeće vodovode u Cerovcu, Dobrači, Ugljarevcu, Drači itd. i utrošeno 670.728,oo dinara.

Za sve bunare dobijene su lokacijske dozvole, a sada smo u proceduri dobijanja lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola za seoske vodovode.

Jedina obaveza korisnika jeste da plaćaju utrošenu struju i održavaju vodovod.

Ulaganja iz Agrarnog budžeta u rešavanje vodosnabdevanja na selu

po godinama (u dinarima):

Investicija 2008. 2009. 2010. ukupno
Istražni radovi i izrada bunara 16.942.396,17 10.922.402,oo 16.222.581,60 44.087.379,77
Izrada projekata bunara i mreže 810.000,oo 4.279.500,oo 5.420.600,oo 10.510.100,oo
Primarna mreža 500.000,oo 6.243.701,18 6.743.701,18
Rezervoari 2.434.340,oo 4.311.224,4o 6.745.564,40
Pumpe 1.545.723,30 1.427.800,oo 1.982.990,oo 4.956.513,3
Nadzor, teh. kontrola projekta 429.840,55 759.532,52 1.189.373,07
Pumpe za postojeće vodovode 313.960,oo 356.768,oo 670.728,oo
Vodovod u Masloševu i cisterna za N. Milanovac 1.193.550,oo 1.193.550,oo
20.491.669,47 20.307.842,55 35.297.397,7o 76.096.909,72

You may also like...