KAFA KAO ENERGENT

Kompanija Strauss Adriatic jedinstvena je u regionu po grejanju svojih postrojenja na briket kafene plevice. Projekat kotlarnice osmislio je Nemanja Mašić, menadžer održavanja u ovoj kompaniji.

Zahtevi ekonomičnosti poslovanja, poslovno tržište, ekološko zakonodavstvo, ali i potrošači širom sveta sve više zahtevaju od kompanija odgovornost prema životnoj sredini. Zbog toga se mnoge kompanije sve češće usmeravaju ka upotrebi alternativnih izvora energije. Korišćenje novih i obnovljivih izvora energije kompanijama pruža višestruke koristi, od smanjenja emisije gasova staklene bašte do ostvarivanja značajnih ušteda.

U Srbiji, izuzetno reprezantativan primer upotrebe obnovljivih izvora energije predstavlja kompanija Strauss Adriatic, koja se pored primene standarda ISO 9001 i HACCP, u svom poslovanju rukovodi i principima standarada ISO 14001, a koji se odnose na zaštitu životne sredine. Jedan od najbitnijih zahteva ovog standarda je efikasnost korišćenja energije, sa akcentom na obnovljivim izvorima energije.

Kompanija Strauss Adriatic čuvena je po brendu Doncafé i proizvodima od kafe, zbog čega tokom svake godine uveze i preradi velike količine sirove kafe. Tokom tog procesa, preostane oko 140t kafene plevice, koja zapravo predstavlja nus proizvod. Tako dobijena kafena plevica, briketira se u cilindrične presovane komade. U traganju za adekvatnim načinima da ponovo iskoristi otpad iz procesa prerade kafe, istraživanja u laboratorijama Instituta Vinča i Mašinskog fakulteta pokazala su izuzetnu toplotnu moć kafene plevice, tačnije briketa kafene plevice, koji predstavlja klasičan primer biomase. Ta otkrića podstakla su tehnički sektor ove kompanije, pod vođstvom inženjera Nemanje Mašića, da u saradnji sa Inovacionim Centrom Mašinskog fakulteta izradi projekat kotlarnice za sagorevanje briketa kafe, čime bi fabrika Strauss Adriatic u Šimanovcima dobila jedinstven način grejanja. Tokom izrade projekta, utvrđeno je da je proizvodnja od 140t kafene plevice dovoljna za okvirno tri meseca grejanja, pa je kotlarnica projektovana tako da sagorava i druge vrste biomase. Za biomasu se još može reći i da u Srbiji predstavlja najveći potencijal među obnovljivim izvorima energije. Kao živa ili donedavno živa materija, biljnog ili životinjskog porekla koja se može koristiti kao gorivo za industrijsku proizvodnju i u finalnoj potrošnji energije za grejanje, njena glavna prednost je što pored niže cene proizvedene energije i ekoloških činilaca, pruža i nezavisnost od, ponekad nestabilnog, tržišta energenata.

 

Ova regionalno jedinstvena ideja grejanja fabrike u Šimanovcima na briket kafene plevice, predstavljena je i na 8. operacionom sastanku Strauss Group-a u Izraelu, gde je odobrena investicija za realizaciju ovog projekta. Zahvaljujući uštedama koje ovaj sistem grejanja donosi, a koje iznose između 65 i 90 hiljada evra, početna investicija isplatiće se za manje od godinu i po dana. Takođe, važna prednost ovog sistema grejajnja jeste i smanjanje emisije ugljen-dioksida u atmosferu za 341t, tačnije za 14%, u poređenju sa prethodnom godinom.

Celokupna prateća oprema i kotao za sagorevanje briketa od 800kW u skladu su sa evropskim standardima i sem periodičnog ručnog usipanja goriva u bunker u potpunosti su automatizovani. Projekat nove kotlarnice, koja fabriku greje od ove grejne sezone, tačnije od 1. novembra 2011. godine. realizovan je za godinu i po dana. Kompanija Strauss Adriatic zasigurno je jedinstvena u regionu po energentu kojim greje svoju fabriku. Dodatni kuriozitet predstavlja i činjenica da je ceo projekat, od ideje do realizacije, ostvaren zahvaljujući kreativnom doprinosu i idejama zaposlenih u samoj kompaniji, ali i da će ovaj projekat, zbog svih benefita koje donosi, moći da se primeni i u drugim zemljama u kojima Strauss group posluje.

 

You may also like...