Radioaktivnost u Srbiji u granicama dozvoljenih vrednosti

Nivo radioaktivnosti u Srbiji u granicama dozvoljenih vrednosti

Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije prati razvoj situacije vezano za rasprostiranje radioaktivnih materija oslobođenih tokom nuklearnog akcidenta u Japanu.

fukusima

Izveštaji pravnih lica ovlašćenih za ispitivanje radioaktivnosti u životnoj sredini, dostavljeni Agenciji do 28. marta, pokazuju da su nivoi radioaktivnosti u svim vrstama uzoraka iz životne sredine u granicama prosečnih vrednosti za teritoriju Srbije.

Radionuklid jod-131 je u uzorcima vazduha i depozita prisutan u tragovima, odnosno u zanemarljivo malim koncentracijama i ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i stanje životne sredine.

U uzorcima roba koje se uvoze nije detektovana povišena radioaktivnost.

Vrednosti jačine ambijentalnog ekvivalenta doze na stanicama sistema rane najave radijacionog akcidenta u Srbiji su u opsegu uobičajenih vrednosti.

Trenutno ne postoji potreba za sprovođenjem mera zaštite stanovništva u Srbiji.

Kao organizacija nadležna za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja i mera nuklearne sigurnosti po Zakonu o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti, Agencija poziva sve medije da objavljuju informacije koje redovno saopštava na sajtu www.srbatom.gov.rs

You may also like...