Tagged: AP Vojvodina

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine doneo je odluke o obustavljanju postupaka za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava

Obustava postupaka za dodelu potsticajnih sredstava

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine doneo je odluke o obustavljanju postupaka za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za realizaciju projekata, po konkursima objavljenim 30.09.2015.godine Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine doneo je...

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Calendar-2016

Kalendar konkursa za 2016. godinu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavila je Kalendar konkursa za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2016. godini. Kalendar se objavljuje u cilju...