Finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti

Godišnji program finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u 2012. godini

Vlada Republike Srbije usvojila je Program unapređenja energetske efikasnosti u Republici Srbiji, na predlog Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Vlada Republike Srbije usvojila je Program unapređenja energetske efikasnosti u Republici Srbiji, na predlog Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Realizacija Programa će početi u martu, nakon što Ministarstvo raspiše javni poziv za dodelu bespovratnih sredstva.

Kroz Program je obezbeđeno milijardu dinara za adaptaciju objekata od javnog značaja: škola, domova zdravlja, kulturnih objekata, sportskih i sličnih objekata. Bespovratna sredstva će biti obezbeđena za postavljanje termoizolacije i spoljašnje stolarije, zamenu kotlovskih postrojenja, nabavku peći i kotlova na biomasu, ugradnju toplotnih pumpi i slične namene.

Bespovratna sredstva iz dela Programa koji se odnosi na modernizaciju objekata od javnog značaja biće dodeljena jedinicama lokalne samouprave i pravnim licima čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina ili jedinice lokalne samouprave, odnosno državna preduzeća.

Kroz drugi deo Programa biće obezbeđeno trista miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata. Građani će moći preko poslovnih banaka da podignu subvencionisani kredit za adaptaciju kuće u kojoj žive, u cilju uštede energije i smanjenja troškova života. Realizacija tog dela Programa takođe počinje u martu, nakon raspisivanja javnog poziva bankama.

Očekuje se da će Program unapređenja energetske efikasnosti pored direktnog efekta na uštedu energije u narednim godinama, ostvariti i pozitivan efekat na angažovanje većeg broja domaćih malih i srednjih preduzeća.

 

You may also like...