Klimatske promene se tiču svih NAS!

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Mreža Evropskog pokreta u Srbiji, organizovali su u petak, 01. aprila 2016. godine, javnu debatu u Boru sa temom „Klimatske promene i politika zaštita životne sredine u Srbiji”.

Debata organizovana je u okviru projekta “Forum gostuje” u partnerstvu sa Fondacijom Fridrih Ebert i okupila je predstavnike i predstavnice lokalnih institucija, biznisa, organizacija civilnog društva, akademije i dr.

Na početku debate, ukazano je na posledice klimatskih promena, kao i na povezanost sa međunarodnim odnosima i spoljnom politikom, a podsetili su da klimatske promene mogu biti podsticaj za saradnju ili sukobe.

Aleksandar Kovačević se osvrnuo na nedavno održan Pariski samit o klimatskim promena, kao i dogovorima postignutim pre i nakon događaja. Posebno je podvukao značaj postignutih dogovora i mehanizama koji će pomoći da klimatske promene budu i dalje visoko na agendama svih država.

  • Pariski samit je dao jedan globalni sporazum, koji je obavezujući, donosi ograničenja i mogućnosti – istakao je Kovačević.

Uticaj čoveka na životnu sredinu, pa samim tim i na uzorke klimatskih promena, od ključnog značaja. Klimatske promene narušavaju život, zdravlje i sve procese koji se dešavaju u našoj okolini.

Republika Srbiji u procesu evropskih integracija značajnu pažnju moraće da posveti ovim oblastima, posebno u delu koji se odnosi na jačanje administrativnih kapaciteta, ali i građenju svesti o značenju klimatskih promena.

  • U oblasti životne sredine postoji pomaka. Imamo solidne zakone, međutim problerm je što implementacija i kontrola sprovođenja ne postoji. Kada govorimo o usaglašavanju propisa R. Srbije sa EU u oblasti klimatskih promena, situacija je u začetku – podvukao je Damir Oravec zamenik direktora Regionalnog centra za životnu sredinu.

Problemi klimatskih promena nisu samo vezani za sektor životne sredine, već i vodoprivrede, poljoprivrede, zdravstva i dr.

  • U ovoj oblasti većina problema zahteva rešavanje na lokalu, pa je samim tim važno uključivanje lokala u sve segmente rada. Veoma je važno fokusirati se na međusektorsku saradnju i donošenje planskih i razvojnih mera – rekao je Dragan Ranđelović predsednik Društva mladih istraživača Bor. Posebno je istakao značaj obrazovanja o pitanjima zaštite životne sredine, pa samim tim i klimatskim promena.

U interaktivnoj diskusiji otvorila su se pitanja o konkretnim projektima do sada sprovedenim u Republici Srbiji, zainteresovanosti nadležnih da se problemima životne sredine bave na proaktivan način, kao i sporosti u uvođenju izmena, koje su odavno prevaziđene u razvijenim zemljama. Kao zaključak se nametnuo da je neophodno da strateški odredimo pravce delovanja u oblastima životne sredine i klimatskih promena i na vreme uhvatimo korak sa drugim zemljama u Evropi i svetu.

Od samog početka, Forum okuplja najistaknutijie spoljnopolitičke analitičare i znalce kao najvredniji resurs ove u nas jedinstvena institucija, u smislu članstva, stručnosti i demokratičnosti. Sastaje se svake srede pod chatam house rule i svestrano, uz uvodničare, razmatra aktuelne teme spoljne politike i međunarodnih odnosa. Forum teži da pruži doprinos građenju realnih predstava u našoj javnosti o današnjem izmenjenom svetu, našim mestu, interesima i šansama u njemu, kao i formiranju politike zemlje na tim osnovama.

Izvor: Evropski pokret Srbija

You may also like...