Zaplena životinja i pilećeg mesa u pčinjskom okrugu

Veterinarska inspekcija pčinjskog upravnog okruga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa MUP-om, u toku dve kontrole privremeno je oduzela 5 grla stoke i 165 kg pilećih bataka, tokom nelegalnog prometa.

zaplena konja

Dana 16.02.2011. godine, po pozivu granične policije Rujan, u ataru sela Ašani veterinarska inspekcija je zatekla 5 grla krupne stoke (tri krave, jednog konja i jedno tele), koje su pratioci napustili pre pristizanja nadležnih organa. Nakon inspekcijskog pregleda zatečene pošiljke životinja, veterinarska inspekcija utvrdila je da životinje nije pratila sva propisana veterinarsko- sanitarna dokumentacija, kao i da zatečene životinje nisu bile obeležene u skladu sa propisima. Rešenjem veterinarske inspekcije sva grla su privremeno oduzeta i upućena u registrovani karantin u Bujanovcu.

Dana 19.02.2011. godine, po pozivu policijske stanice Preševo, veterinarska inspekcija je u ataru sela Rajince zatekla u automobilu 165 kg pilećih bataka. Detaljnom kontrolom ova inspekcija je ustanovila da je pošiljka nepoznatog porekla ilegalno ušla u Srbiju (bez deklaracije na srpskom jeziku, nepravilno uskladištena…) i kao takva, zdravstveno je neispravna i nebezbedna za ljudsku upotrebu. Zbog nepostojanja propisane prateće veterinarsko-sanitarne dokumentacije pošiljka je po Rešenju veterinarske inspekcije privremeno oduzeta i uslovno uskladištena u rashladnim komorama magacina doo „Razvitak“ u Bujanovcu do neškodljivog uništenja.

Veterinarska inspekcija pčinjskog okruga će protiv odgovornih lica podneti odgovarajuće prijave.

You may also like...