Čistija proizvodnja u Kragujevcu

Završni izveštaj projekta čistija proizvodnja 2010

Grad Kragujevac i Regionalna privredna komora Kragujevac u saradnji sa Centrom za čistiju proizvodnju Srbije, predstavnicima kragujevačkih javnih i privatnih preduzeća prezentovali su projekat ”Čistija proizvodnja u saradnji sa lokalnim samoupravama”. Cilj je da sva javna komunalna preduzeća i privatne kompanije na teritoriji grada Kragujevca, u skladu sa održivim razvojem, smanjuju mogućnost nastajanja zagađenja u samom procesu proizvodnje i stvaranje štetnih uticaja, a ne samo saniranje posledica. Projekat bi delom bio finansiran iz budžeta grada Kragujevca, iz Fonda za zaštitu životne sredine.

prezentacija centra za čistiju proizvodnju

  • U zavisnosti od zainteresovanosti kragujevačkih javnih preduzeća i privatnih kompanija, njihove spremnosti da učestvuju u realizaciji, u narednih nekoliko meseci projekat bi mogao da počne da se primenjuje, a cilj je da sva javna komunalna preduzeća i privatne kompanije na teritoriji grada funkcionišu i u budućnosti više pažnje posvete očuvanju životne sredine u gradu – istakao je Srđan Matović, član Gradskog veća za životnu sredinu. Kroz mnogobrojne aktivnosti u ovom projektu, kragujevačke firme radiće na smanjenju svojih troškova i na povećanju svoje konkurentnosti, a na taj način ambijent privrede u Kragujevcu bio bi mnogo bolji nego sada – rekao je Matović.

Projekat ”Čistija proizvodnja u saradnji sa lokalnom samoupravom” je uspešno realizovan u Pančevu gde je ostvarena ušteda od oko 25 miliona evra na godišnjem nivou, a gde je bila uključena i Petrohemija koja čini 80 odsto uštede, kao i sva ostala javna preduzeća.

Branko Dunjić, direktor Centra za čistiju proizvodnju Srbije

Branko Dunjić, direktor Centra za čistiju proizvodnju Srbije

  • Najveći pokazatelj da je projekat isplativ je i to što se sa njim nastavlja i u ovoj godini u Pančevu, trenutno se sprovodi u Čačku, a ove godine implementacija projekta trebalo bi da otpočne i u Kragujevcu – istakao je Branko Dunjić, direktor Centra za čistiju proizvodnju Srbije.

Projekat čistije proizvodnje bavi se preventivnom strategijom zaštite životne sredine, teži ka minimizaciji otpada. Javnim preduzećima i privatnim kompanijama ovaj projekat nudi ne samo ekološke aspekte već i uštede koje – prema njegovim rečima, mogu da budu i do 100 hiljada evra godišnje. Sa jedne strane kompanije povećavaju svoju konkurentnost, usklađuju svoje poslovanje sa zakonom i čine dobro za društvenu zajednicu, a pri tome ostvaruju značajnu uštedu.

Projekat bi se sprovodio kroz obuku i posete kompanijama na području Kragujevca, organizovanjem radionica za lokalne konsultante i predstavnike kompanije, procenom stanja i predlozima rešenja. Očekuje se da, kroz ovaj projekat, Kragujevac dobije obučene lokalne konsultante koje bi kasnije preuzeli rad na uvođenju Čistije proizvodnje u kompanije. Ostvarivanjem ekonomske dobiti za preduzeća, realizuju se i značajni pozitivni uticaji na životnu sredinu, smanjenje količine otpada na izvoru, potrošnje vode, energije i emisije. Inače ulaganje u Čistiju proizvodnju se isplati, jer neke investicije kod većine kompanija se u potpunosti ekonomski otplate, u roku od dve godine.

You may also like...