Tagged: CENTAR ZA ČISTIJU PROIZVODNJU Srbije

U okviru projekta Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) osnovan je Centar za čistiju proizvodnju u Srbiji (CČPS) u prostorijama Tehnološko – metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

Izašao je dvobroj 2-3 EMC biltena

Nedavno je izašao dvobroj 2-3 EMC biltena. U njemu možete pročitati intervju sa Martom Szigeti Bonifert, izvršnom direktorkom REC-a, kao i informaciju kojih je to novih osam kompanija potpisalo Memorandum o razumevanju sa Agencijom...

CENTAR ZA ČISTIJU PROIZVODNJU

U Srbiji UNIDO sertifikat, o uspešno uvedenom sistemu čistije proizvodnje u svoje poslovanje, dobilo je 8 firmi. Uvođenjem čistije proizvodnje, ostvarene su značajne uštede koje se mogu iskazati novcem. Ekonomska dobit ovih firmi koje...