Ball među najbolje američke „zelene“ kompanije

Ball Corporation (NYSE: BLL) vodeća globalna kompanija u industriji ambalaže, čija fabrika za proizvodnju limenki u Zemunu je još od 2005. godine jedna od najvećih greenfield investicija u Srbiji, našla se na 24. mestu, liste 2016 Newsweek Green Rankings.

Ovom listom magazin na godišnjem nivou ocenjuje ukupni učinak u oblasti očuvanja životne sredine 500 najvećih javnih deoničarskih društava u SAD i 500 najvećih javnih deoničarskih društava na svetu.

  • Ball korporacija, i na globalnom nivou i kod nas u Srbiji, poklanja veliku pažnju zaštiti životne sredine, smatrajući da je to deo naše sopstvene odgovornosti – kaže Branislav Savić, direktor Ball Packaging Europe – Beograd. Uostalom, i sam aluminijum, od koga su naši proizvodi, jeste jedan od ekološki najefikasnijih materijala. Posvećenost ekologiji naše fabrike i Srbiji potvrđuju i podaci – u periodu između 2012. i 2014, energetsku efikasnost povećali smo za 8 odsto, efikasnost korišćenja vode za 32 odsto, a smanjili smo i ukupan otpad po jedinici proizvoda za 45 procenata. Još prilikom dolaska u Srbiju, osnovali smo fondaciju RECAN koja se bavi reciklažom, i koja je, primerice, samo prošle i pretprošle godine svojim aktivnostima direktno komunicirala sa 700 hiljada građana, pretežno dece i mladih, i prikupila 13 metričkih tona iskorišćenih limenki – istakao je Savić.

Ball Corporation (NYSE: BLL)

  • Održivost je ključna za naše zainteresovane strane i vitalna za dugoročni uspeh kompanije Ball kao i našu viziju Drive for 10 – rekao je Bjoern Kulmann, direktor za održivost u kompaniji Ball. Ponosni smo što smo jedna od najboljih „zelenih“ kompanija u SAD, i kao jedan od najvećih proizvođača limenki na svetu i lider u vazduhoplovnoj industriji, mi moramo nastaviti da pronalazimo prave ljude i partnere i da pokrećemo inovativne procese kako bismo postali uspešniji i održiviji – rekao je Bjoern Kulmann.

Odluke u kompaniji Ball u toku godine donose se balansiranjem između ekonomskih, ekoloških i društvenih uticaja svog poslovanja i plasiranja svojih proizvoda, ,čime ova kompanija nastavlja da kreira zajedničke vrednosti za sebe i svoje zainteresovane strane. Ovakvim vođenjem, kompanija Ball neprestano teži poboljšanju u ključnim fokusnim oblastima, uključujući upravljanje proizvodima, operativnu izvrsnost, upravljanje talentima i ambasadore u zajednici.

  • U sadašnjem globalnom poslovanju i političkoj klimi, nijedna kompanija ne može da nastavi da zanemaruje trag koji ostavlja na sredinu, a postoji i dobra vest: Njuzvikov 2016 Green Rankings pokazuje poboljšanje kod najvećih svetskih kompanija u oblasti energetske produktivnosti i smanjenja efekta staklene bašte – rekao je Elijah Wolfson urednik Njuzvika. Nadamo se da će ova rangiranja podstaknuti lidere da počnu da obraćaju pažnju na uticaj na životnu sredinu ne samo u pogledu upotrebe ugljenika nego i šire, i da će napraviti promene neophodne kako za održanje rasta poslovanja tako i za održivost životne sredine – istakao je Elijah Wolfson.

Ovog leta Ball će objaviti svoj peti dvogodišnji izveštaj o održivosti koji pokriva 2014. i 2015. kalendarsku godinu. Za više informacija o naporima kompanije Ball u oblasti održivosti, posetite www.ball.com/sustainability.

You may also like...