Tagged: Agencija za energetsku efikasnost

Unapređenje upotrebe solarne energije u Republici Srbiji

Na javni poziv, koji je u junu 2009. godine Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije uputila svim državnim institucijama, zainteresovanim za sticanje zvanja “saradnika na projektu” u kategorijama fotonaponskog i termosolarnog sistema, prijavilo se...

Festival energetske efikasnosti u Kragujevcu

Na Festivalu energetske efikasnosti u Kragujevcu, predstavljeni su projekti uštede energije, koji se realizuju u saradnji lokalne uprave, Mašinskog fakulteta i komunalnih preduzeća. Potpisan je i Memorandum o nastavku saradnje na programima za uštedu...

CSR i Energetska efikasnost

Centar za monitoring i evaluaciju pod pokroviteljstvom Narodne banke Srbije, Globalnim dogovorom u Srbiji i Coca Cola Hellenic Company organizuje prvu regionalnu konferenciju o ulozi i odgovornosti preduzeća u regionu Zapadnog Balkana sa aspekta...

RES BOAT program

Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije lokalni je partner RES BOAT programa koji vode eksperti za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije iz nekoliko podunavskih zemalja, a koji će započeti petodnevnom konferencijom od 23...