Tagged: Republička inspekcija za zaštitu životne sredine

Pojačan monitoring kvaliteta vode Dunava

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja u koordinaciji sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, nadležnim za praćenje kvaliteta vodotokova, pojačaće monitoring kvaliteta voda reke Dunav na ulasku u Srbiju kod Bezdana, zbog izlivanja 600 hiljada kubnih...

Oduzete zaštićene vrste šumskih kornjača i ptica tukana

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine utvrdila je vanrednim inspekcijskim nadzorom da je u ataru sela Lepaja, opština Merošina, Stanković Života sakupljao zaštićene vrste šumske kornjače. U vreći je imao 10 kornjača, koje su...

Vanredne kontrole sakupljanja zaštićene vrste borovnice

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine, tokom jula i početkom avgusta, obavila je vanredne inspekcijske kontrole sakupljanja i prometa zaštićene vrste borovnice na području Predeo izuzetnih odlika Vlasina i opštinama Crna Trava i Kriva...

Izmeštanje ugljen-disulfida iz fabrike Viskoza u Loznici

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine izvršila je nadzor izmeštanja opasne materije ugljen-disulfida uskladištenog u fabrici Viskoza Loznica. Iz rezervoara je pretočeno 128 tona ugljen-disulfida, koji je zbog opasnih karakteristika smešten u betonski bazen...