Tagged: Republička inspekcija za zaštitu životne sredine

Završena obuka o zaštiti od nejonizujućih zračenja

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine održala je u Beogradu završnu obuku za primenu Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja i šest podzakonskih akata, sa posebnim osvrtom na postavljanje i korišćenje baznih stanica mobilne...

Ovlašćene institucije za ispitivanje nejonizujućih zračenja

Rešenja kojima su ovlašćena pravna lica za poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini, kao i za poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, dodeljena su u Ministarstvu životne...

Prijave zbog nepropisne upotrebe mamaca za trovanje glodara

Šumarska, lovna i fitosanitarna inspekcija Generalnog inspektorata Ministarstva poljoprivrede,  šumarstva i vodoprivrede prilikom kontrola na terenu tokom proteklih dana na području AP Vojvodina, utvrdile su da je došlo do uginuća određenih vrsta divljači (srneća,...