Tagged: Republička inspekcija za zaštitu životne sredine

Sprečeno odlaganje buradi na deponiju u Baroševcu

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine vanrednim inspekcijskim nadzorom sprečila je istovar kamiona sa 26 buradi industrijskog otpada na deponiju u Baroševcu u opštini Lazarevac, nakon dobijenog obaveštenja od Policijske jedinice Lazarevac. Burad potiče...

Povećane koncentracije amonijaka i azotnih oksida u Pančevu

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine obavila je 5. novembra vanredni inspekcijski nadzor HIP Azotare Pančevo, zbog povećanih koncentracija amonijaka i azotnih oksida, koje je tog jutra registrovala automatska merna stanica Agencije za zaštitu...