Vakcinacija divljih životinja protiv besnila

Odobravanjem sredstava od strane Evropske komisije za celo područje Zapadnog Balkana, stvoreni su preduslovi da se bolest iskoreni sa naših područja. Oralna vakcinacija divljih životinja protiv besnila predstavlja metodu vakcinacije ciljnih životinja pomoću vakcine koja se unosi preko usta, putem hrane. Vakcinacijom, uključujući i revakcinaciju za 6 meseci, planira se da se celokupna populacija lisica i drugih divljih životinja imunizuje i tako zaštiti od besnila. Time će se prekinuti lanac prenošenja virusa sa divljih na domaće životinje i isključiti rizik od oboljevanja ljudi.

Distribucija oralnih vakcina vrši se ručno ili iz vazduha (avionima ili helikopterima). Ručna distribucija se radi na malim područjima i nije izvodljiva za naše uslove. Male letilice su najbolje i najjeftinije sredstvo. Iz njih se, iz specijalnih aparata koji poseduju GPS sistem i posebno dizajniran softver, izbacuje jedna po jedna vakcina i to na svakih 100 m, u zavisnosti od gustine populacije lisica. Vakcina se ne izbacuje iznad naseljenih mesta ili vodenih površina, gde se i ne očekuje prisustvo lisica i vukova.

pas-sa-besnilom

Prva kampanja peroralne vakcinacije sprovodi se tokom novembra i decembra ove godine distribucijom 1 400 000 doza. Vakcinacija je počela 6. novembra i do sada je završena na teritoriji Centralne Srbije, a u periodu od 15. do 23. novembra 2010. obaviće se na teritoriji Južnog dela Srbije u rejonu: Bajina Bašta – Užice – Čačak –Kraljevo – Kruševac – Knjaževac – Pirot – Surdulica – Vranje – Bujanovac – duž administrativne linije sa AP KIM – Novi Pazar – Sjenica – Prijepolje – Priboj – Bajina Bašta, nakon čega će se distribucija vakcine obaviti na teritoriji Vojvodine.

Testiranje vakcine u Srbiji vršena je u Nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji u Beogradu, kao i u referentnoj laboratoriji u EU. Kada je potvrđeno da vakcina zadovoljava zahteve u pogledu kvaliteta, sterilnosti, koncentracije virusa, izgleda i konzistencije, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je izdala Sertifikat analize koju za svaku uvezenu seriju vakcine.

lisicaVakcina je, u obliku rastvora, smeštena u plastično-aluminijumsku kapsulu koja se nalazi u središtu hranljivog mamca koji je privlačnog mirisa i ukusa za divlje životinje i koja izgledom podseća na biskvit. Privučene takvim mirisima, lisice pronalaze mamce, zagrizu ih i probiju kapsulu. Dolaskom sluznice usta u kontakt sa rastvorom vakcine, životinje bivaju imunizovane i u periodu za 2-3 nedelje razviju imunitet koji ih štiti od besnila. Mamac sadrži antibiotik tetraciklin, koji predstavlja marker i njime će, monitoringom biti obuhvaćene lisice kod kojih će se, posebnim laboratorisjkim metodama, utvrditi postojanje ovog markera a time utvrditi i efikasnost vakcinacije.

Vakcina je bezbedna po zdravlje ljudi i domaćih životinja ukoliko se pravilno tretira.

Srbija je prva zemlja u regionu koja sprovodi ovakav način vakcinacije. Projekat će se trajati više od 5 godina kako na našem području tako i u drugim državama Zapadnog Balkana. Cilj vakcinacije je da se potpuno iskoreni besnilo u Srbiji, kao i da se održi status zemlje slobodne od bolesti.

You may also like...