Tagged: automobili

Otpad kao resurs

U organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, stručnjaci IfaS Instituta za primenu upravljanja tokovima materijala, održali su u Kragujevcu stručno predavanje na temu ’’Menadžment protoka materijala i nulta emisija’’. Metodologija menadžmenta...

Kragujevac – ekološki centar

Kragujevac predstavlja politički, kulturni, prosvetni, zdravstveni i univerzitetski centar Šumadijskog okruga i Srbije. Nedavno je krenuo sa izradom Lokalnog ekološkog akcionog plana, pa se očekuje da 5. juna, simbolično na Svetski dan zaštite životne...

Obrada komunalnog otpada

U orgnizaciji Javnog komunalnog preduzeća ’’Čistoća’’, predstavnici ’’Beo invest fonda’’ iz Engleske, kragujevačkim komunalnim preduzećima predstavili su najsavremeniju tehnologiju obrade komunalnog otpada, kako bi se Kragujevcu i okolnim opštinama ponudila implementacija takvih projekata. Radi...