Tagged: NVO

Vojvođanska inicijativa u Kragujevcu

Delegacija Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode posetila je Grad Kragujevac, kako bi razmenili iskustva u oblasti zaštite životne sredine i uspostavili saradnju...

Sednica Stalne konferencije gradova i opština u Nišu

Na prvom međunarodnom sajmu ekologije, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Nišu, održana je sednica odbora za zaštitu životne sredine Stalne konferencije gradova i opština, Saveta i Zelene mreže Niša. To je i...