Tagged: radionica

Nagrađeni najbolji na radionicama o energetskoj efikasnosti

U okviru projekta Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj, koji ima za cilj podizanje svesti kod učenika osnovnih i srednjih škola, kada je reč o energetskoj efikasnosti od 12 do 18 aprila 2011....

Umetnost korišćenja sredstava EU

TACSO kancelarija u Srbiji održala je u hotelu Zira u Beogradu još dve radionice na temu „Kako do sredstava EU“ za organizacije civilnog društva, završavajući time svoju seriju obuka na ovu temu za 2010....

Prezentacija socio – ekonomske analize grada Kragujevca

Na prezentaciji socio – ekonomske analize grada i sektorske SWOT analize koja je prethodila radionici izrade izjave o viziji, predstavljene su prednosti, nedostaci i slabosti grada koji su definisani anketama. Na osnovu rezultata ankete...