Tagged: eko vesti

Održivo upravljanje e-otpadom u Srbiji

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole objavio je sažeti predlog za praktičnu politiku „Održivo upravljanje e-otpadom u Srbiji“. Publikacija je nastala u okviru projekta “Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih...

Uspešnije sprovođenje zemljišne politike

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Uredbu o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu radi uspešnijeg sprovođenja zemljišne politike....

„I JA MOGU” dovodi žene na Frušku Goru!

Projekat „I ja mogu!“ ima za cilj unapređenje ženskog rekreativnog sporta, kroz edukaciju žena starosti preko 40 godina, o neophodnosti aktivnog boravka u prirodi. Edukacija se odvija u Novom Sadu, dok se terenske aktivnosti...